Prem PRIVATE SPACE IN BANGKOK
►กำหนดการแสดง: วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 16.00 น.
►สถานที่: JJ Hall, JJ Mall
►ราคาบัตร : 3500 และ 2000 บาท
►กำหนดการเปิดจำหน่าย: วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
►ช่องทางการจำหน่าย: http://www.premprivatespace.com 

Terms and Conditions รายละเอียดและขั้นตอนการสั่งซื้อ (เงื่อนไขและข้อกำหนด)

1. ผู้ที่ต้องการซื้อบัตร จะต้องเข้าไปลงทะเบียนสมัครสมาชิกที่หน้าเว็บไซต์หลัก http://www.premprivatespace.com โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดก่อนกด "สมัครสมาชิก" ข้อมูลที่สมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

2. เมื่อเปิดจำหน่าย มีขั้นตอน ดังนี้

2.1. Login โดยใช้ User, Password ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว

2.2. เลือกโซน ที่ต้องการ

2.3. เลือกที่นั่งที่ต้องการ , เลือกวิธีการรับบัตร (รับเอง หรือ EMS มีค่าจัดส่ง 60 บาท และส่งในประเทศไทยเท่านั้น) แล้วกดไปขั้นตอนถัดไป

2.3.1 กรณีเลือกรับเอง รับที่หน้างานก่อนเวลาแสดงประมาณ 4 ชม. รับได้จนถึงเวลาเริ่มการแสดง

2.3.2 *แนะนำ เพื่อลดความแออัดหน้าสถานที่จัดงาน* กรณีเลือกจัดส่ง EMS จัดส่งประมาณวันที่ 29 มีนาคม ด้วยไปรษณีย์ไทย โดยมี tracking no. แจ้งในหน้า ‘ตรวจสอบรายการ’ (View Order) เลขที่สั่งซื้อที่เป็น EMS เจ้าของยูสเซอร์ต้องตรวจสอบที่อยู่ในหน้าตรวจสอบรายการก่อนถึงกำหนดการจัดส่งอย่างน้อย 1 สัปดาห์ หากข้อมูลที่อยู่จัดส่งที่หน้าตรวจสอบรายการไม่ครบถ้วน ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่ง และไม่คืนค่าจัดส่ง

2.4 เลือกวิธีการชำระเงิน แล้วกดสั่งซื้อ ท่านมีเวลาในการชำระเงินไม่เกิน 15 นาที* หากชำระเงินไม่ผ่าน สามารถเข้าเมนู “View My Order” เพื่อเลือกวิธีชำระแบบอื่นหรือทำการชำระใหม่

2.4.1 กรณีเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต, เดบิต, ผ่อนชำระ และ คริปโต จะเข้าสู่การชำระด้วยระบบ ( มีค่า Convenience Fee เพิ่มเติม 6%) เลขที่สั่งซื้อที่ชำระผ่านระบบเรียบร้อยจะมีสถานะเป็น "เสร็จสิ้น" ทันที ไม่ต้องแจ้งโอน หากชำระไม่สำเร็จ หรือต้องการเปลี่ยนบัตร ให้ไปที่เมนู View Order เพื่อชำระอีกครั้ง โดยต้องชำระก่อนหมดเวลาออเดอร์อย่างน้อย 15 นาที

2.4.2 กรณีเลือกชำระผ่าน QRCode / Prompt Pay จะเข้าสู่การชำระด้วยระบบ ท่านสามารถชำระผ่าน Application ของทุกธนาคารไทย ( มีค่า Convenience Fee เพิ่มเติม 2%) เลขที่สั่งซื้อที่ชำระผ่านระบบเรียบร้อยจะมีสถานะเป็น "เสร็จสิ้น" ทันที ไม่ต้องแจ้งโอน หากชำระไม่สำเร็จ หรือต้องการเปลี่ยนบัตร ให้ไปที่เมนู View Order เพื่อชำระอีกครั้ง โดยต้องชำระก่อนหมดเวลาออเดอร์อย่างน้อย 15 นาที

2.5 ในการจองบัตร 1 ครั้ง จะสามารถจองได้ครั้งละ 1-4 ใบ ในรอบเดียวกันเท่านั้น หากตรวจพบการจองเข้ามาอย่างผิดปกติไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกออเดอร์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่คืนเงิน

3. ราคาบัตรนี้ ยังไม่รวมค่าดำเนินการและค่าออกบัตรพลาสติก ใบละ 40 บาท

4. หลังจากที่ผู้จองกดส่งข้อมูลการจองแล้ว ผู้จองไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการจอง หรือยกเลิกการจองได้ทุกกรณี และทางทีมงานไม่สามารถทำการคืนเงินได้ หากท่านไม่สามารถมาร่วมชมการแสดง หลังจากที่ได้ซื้อบัตรไปแล้ว

5. โปรดทราบว่าเว็บไซต์นี้ เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียว บัตรเข้าชมงานไม่สามารถนำไปเสนอขายต่อเกินราคาได้ หากท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข บัตรของท่านอาจถูกยกเลิกโดยไม่ได้รับเงินคืน บัตรที่ซื้อจากเว็บไซต์อื่นๆ หรือ บุคคลที่สามและผู้จัดจำหน่ายที่ไม่ได้รับอนุญาต เช่น Viagogo, Stubhub หรือที่คล้ายกันนี้ จะถือเป็นโมฆะและไม่สามารถใช้เข้าชมงานได้้

7. เวบไซต์นี้จัดทำภายในการดำเนินงานของบริษัท #PREM_SPACE ระบบบัตรดำเนินการโดย PBTeam

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน
Twitter : https://twitter.com/PREM_PVSPACE 

ติดต่อทีมบัตร / เวบไซต์
Line @PBTicketTeam1 https://line.me/R/ti/p/%40pbticketteam1 
Email pbticketteam@gmail.com Prem PRIVATE SPACE IN BANGKOK
►Date : Saturday 6th April 2024 at 4.00 PM
►VENUE: JJ Hall, JJ Mall
►Ticket Price : 3500 and 2000 THB
►Ticket Open: Saturday 24th February 2024 at 12:00 PM
►Sale channel: http://www.premprivatespace.com 

Terms and Condition

1. The Buyers have to apply for membership at http://www.premprivatespace.com  Please check the accuracy of all personal information before pressing. "Register" The registered information cannot be changed.

2. When selling, have the following steps

2.1. Login using a registered User, Password.

2.2. Choose Seating Zone
2.3. Choose your Seat, Pick up method (Self Pick up or EMS with delivery fee is 60 THB), and click Order. (*Remark; EMS is applicable only buyer who lives in Thailand)
2.3.1 If choose Self-pick up, you can pick up at the venue. Approximately 4 hours before the show time, until the show start.
2.3.2 If you choose EMS, delivery will start on 29th March via Thailand Post. Tracking number can be found in ‘View My Order’ menu.The user owner must check the address at view order at least 1 week before the delivery period. If delivery information is incomplete. We reserve the right not to deliver and do not refund delivery costs.


2.4. Choose payment method
2.4.1. For credit or debit card payments, the transaction will be processed through the system with an additional 6% Convenience Fee. Once the order is successfully paid, it will be marked as "Completed" instantly. No need to inform about the transfer. If payment fails or if you want to change the card, go to the "View Order" menu to make another payment. Payment must be made within 15 minutes after making a ticket reservation.

2.4.2 For QR Code / Prompt Pay payments, you can pay using the application of any Thai bank with an additional 2% Convenience Fee. Once the order is successfully paid through the system, it will be marked as "Completed" instantly. No need to inform about the transfer. If payment fails or if you want to change the card, go to the "View Order" menu to make another payment. Payment must be made within 15 minutes after making a ticket reservation.

2.5 You can reserve up to 4 seats and must be in the same round. (If the member would like to reserve another round, he/she may have additional reservation with the same username.) If a reservation has been detected abnormally OR use any scripts to reserve tickets. The team reserves the rights to cancel orders without prior notice and no refund.

3. Ticket price is EXCLUDED the issuing plastic cards 40 THB per ticket

4. After the reservation is submitted, the member is not allowed to change any reservation details and cannot cancel the reservation in any cases with no refund.

5. Please note that this website is the only authorized distributor. Tickets purchased cannot be resold, refunded, exchanged, cannot be transferred or resold to others. Organizer reserves the right to cancel the ticket with no prior notice and with no refund or other compensation. Tickets purchased from other websites or third parties and unauthorized distributors such as Viagogo, Stubhub or similar will be considered void and cannot be used to visit the event.

6. Please note that this website is the only authorized distributor. Tickets purchased cannot be resold, refunded, exchanged, cannot be transferred or resold to others. Organizer reserves the right to cancel the ticket with no prior notice and with no refund or other compensation. Tickets purchased from other websites or third parties and unauthorized distributors such as Viagogo, Stubhub or similar will be considered void and cannot be used to visit the event.

7. This website is operated under #PREM_SPACE . Ticketing System powered by PBTeam.

For more information about the event
Twitter : https://twitter.com/PREM_PVSPACE 

Website Team
Line @PBTicketTeam1 https://line.me/R/ti/p/%40pbticketteam1 
Email pbticketteam@gmail.com